image

MANA medical s.r.o.
IČ: 039 27 261

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn.: C 239920.
Společnost provozuje nestátní zdravotnické zařízení – ordinaci praktického lékaře pro dospělé.lékař:

MUDr. Irena Komárková
 

Studium:   2000 – promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  2005 – atestace v oboru Vnitřní lékařství 1. stupně
  2013    – atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství

 

Praxe v oboru:   2000 Lužická nemocnice Rumburk, interní oddělení
  2001 – 2003 1. interní oddělení FN Na Bulovce
  2003 – 2004 Interní a Geriatrická klinika Univerzitní nemocnice v Dijonu, Francie
  2005 – 2012 Interní oddělení Clinicum a.s., Vysočanská poliklinika
  2012 – 2015    Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Martiny Wiererové na Praze 7

 

sestra:

Jana Strolená
 

Studium: 1986 – 1990 Střední zdravotnická škola v Praze, obor dětská sestra

 

Praxe v oboru:   1990 – 2001 Gynekologicko-porodnická klinika VFN U Apolináře Praha 2, neonatologie ARO, JIP
  2001 – 2002 zubní ordinace Praha 2
  2002 – 2007 Ústav pro péči o matku a dítě Praha 4-Podolí, neonatologie JIP
  2007 – 2/2016 Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Praha 9